Veien mot en sirkulær økonomi starter her –  med deg og meg.
Sammen tar vi ansvar.

Vårt miljøprogram og sjekkliste gjør det lettere for deg å ta din del av ansvaret.

Skanems miljøprogram – bærekraftige etiketter designet for gjenvinning

Skanem tilbyr en hel portefølje av bærekraftige etiketter og forpakningsmateriell som gjør det mulig for deg som merkevareeier og kunde å nå dine bærekraftsmål. Et miljøsamarbeid med kunde kan være smått eller stort: Fra en enkel etikett og mindre prosjekter til fullskala miljøprogram. Vi hjelper deg med bærekraftige etiketter, designet for gjenvinning.

Skanem har mange ulike løsninger innenfor en rekke områder. Uansett om det dreier seg om én etikett eller et fullskala miljøprogram, kan vi beregne hvor mye dine tiltak reduserer CO2-utslipp.

Vår portefølje inneholder en rekke materialer – fra tynnere, biobasert eller resirkulert materiale til materialer med avvaskbart lim og materialer som er FSC/PEFC sertifisert.

Vi kan og vil gjerne hjelpe deg med å redusere ditt klimafotavtrykk!

Sammen med miljøekspertene våre bruker vi løsninger som passer ditt produkt spesielt. Vi lager en plan for hvordan vi skal implementere og gjennomføre løsningen – hele tiden med et øye på kostnadene.

Om du velger å delta i vårt miljøprogram innebærer det en løpende prosess som endrer seg over tid i takt med nye innovasjoner som kommer på markedet.
Vi garanterer at du gjennom miljøprogrammet reduserer ditt klimafotavtrykk.
I tillegg får du flere andre fordeler:

  • Bærekraftige etiketter, skreddersydd for ditt produkt.
  • En praktisk og realistisk handlingsplan for en bærekraftig løsning som møter dagens og fremtidens behov.
  • Råd og tips fra våre miljøeksperter underveis i prosessen.
  • Optimalisering av etikettdesign gjennom våre designeksperter.
  • Support på løsninger for din avfallshåndtering.
  • Logistikk og lagerløsninger som reduserer antall leveranser og CO2 utslipp.

Få en GRATIS miljøsjekk

Enkel gjennomgang av din etikettportefølje
  • Gratis
  • Raskt
  • Ingen forpliktelser